• Inici
  • Actualitat
  • Quin és el paper de la tecnologia en el sector de la logística?

Quin és el paper de la tecnologia en el sector de la logística?

 

L’aplicació de la tecnologia en la logística s'està expandint per seguir el ritme d'augment de la demanda. El sector necessita saber quines tecnologies es poden utilitzar per ser més eficients.

Quina és la diferència entre les tendències de tecnologia logística i les tendències de la tecnologia de la cadena de subministrament?

Les que afecten a la logística es centren expressament en el moviment i emmagatzematge de productes, mentre que les que afecten a la cadena de subministrament entren en detalls més profunds, incloent-hi els processos de fabricació, adquisició, i el flux de mercaderies.

El Big Data és una de les tecnologies més importants quan parlem de la logística automatitzada. S'utilitza l'anàlisi a gran escala de dades per reduir les incoherències, produir informes per a la presa de decisions i permetre una millor mercaderia i gestió de clients. L'impacte de grans volums de dades serà encara més gran a través de tecnologies de computació al núvol. Amb tecnologia de dispositius connectats a l’internet de les coses  (IoT), l'anàlisi de dades donarà lloc a un millor seguiment dels actius, a l’augment de la productivitat, a una millor interacció entre transportistes i  “carriers”, i a augmentar l'accessibilitat i disminuir el risc.

Utilitzar el Big Data és capacitar una nova generació de sistemes d'anàlisi, transformar l'àrea de les tecnologies logístiques automatitzades,  ser capaços de predir errors i detectar oportunitats potencials (anàlisi predictiu) i detallar les accions clau necessàries per arribar a millorar els resultats (anàlisi preceptiu).

Els algoritmes d'anàlisi avançats poden tenir un impacte molt gran en altres parts de la logística. Poden millorar la gestió de magatzems, reduir els costos de les instal·lacions, millorar la integració de sistemes, reduir el risc i molt més. Mentrestant, la intel·ligència artificial i l'aprenentatge profund estan utilitzant la informació obtinguda a partir de l'analítica per empènyer els equips i sistemes a límits proverbials. El procés d'auto-optimització contínua dels sistemes moderns donarà lloc a  xarxes logístiques intel·ligents.

En conclusió, el Big Data aconseguirà una millora de la imatge del sector aportant eines de gestió avançades.