• Inici
  • Actualitat
  • L´externalització dels serveis logístics: una tendència a l'alça

L´externalització dels serveis logístics: una tendència a l'alça

Què és 3PL?

3PL significa “Third Party Logistics”, en Català i no tan comú“Logística de tercers”, és a dir, la externalització o outsourcing de la logística a un operador extern.

Típicament, un operador 3PL proporciona serveis de transport i magatzematge a un fabricant, com a actor intermedi entre aquest i els seus clients. De cara al client final, no hi ha diferència entre un operador 3PL i el fabricant gestionant la seva pròpia logística, ja que les comandes i factures són administrats en última instància pel propi fabricant. Un operador 3PL és un proveïdor de serveis logístics que permet optimitzar part de la gestió de la cadena de subministrament del fabricant, el qual quedarà alliberat d'haver de disposar de la seva pròpia flota de vehicles i dels seus propis magatzems.

Una cop entès què és 3PL, resulta més senzill entendre la resta de PLs. Bàsicament, com més gran és el nombre davant de “PL” major és el grau de externalització de la logística.Què és 4PL?

Es pot definir 4PL (“Fourth Party Logistics”), també anomenat LLP (“Lead Logistics Provider”), com un operador logístic que no disposa de recursos físics propis (flotes, magatzems, etc.), però que proporciona serveis logístics de consultoria, planificació, integració de noves tecnologies, gestió, localització, etc., i delega l'execució de les funcions físiques en aquells operadors 3PL més adequats per a cada cas.

D'aquesta forma, un operador 4PL actua com a interfície únic entre el fabricant i la seva cadena de subministrament. Idealment, l'operador assumiria per complet la gestió de tota la cadena de subministrament del contractant. 

Avantatges de l’outsourcing 3PL i 4PL

Un fabricant pot centrar-se en el que millor sap fer, és a dir, produir, mentre que delega en un operador 4PL el millor que aquest sap fer, és a dir, la gestió de la cadena de subministrament. El fabricant queda així alliberat de la inversió en recursos logístics així com de la seva gestió.

Una altra avantatge de la “externacionalització” de la logística és que permet a un fabricant penetrar en mercats estrangers sense haver de realitzar inversions en infraestructures pròpies. A més, els operadors logístics ja implantats en aquesta zona geogràfica tindran l'experiència relacionada amb la cultura local.

Els operadors 3PL han anat evolucionant oferint cada vegada més serveis que permeten una major rendibilitat de la logística, tant per a ells mateixos com para els seus contractants. D'aquesta forma, els 3PL poden oferir control d'inventari, logística inversa i traçabilitat.


Aquests serveis requereixen d'una gran inversió i capacitat tecnològica, més encara quan es tracta de logística internacional. Aquesta inversió seria inassolible per a petits i mitjans  fabricants. Amb els 3PL, els fabricants poden accedir a aquests serveis, ja que els operadors logístics obtenen el retorn de la inversió donant servei a múltiples clients.

Vols estar al dia de les novetats del sector?

Subscriu-te a la newsletter