La Plataforma Logística: la gran desconeguda

Tots sabem que en un món com el nostre, on la immediatesa preval per sobre d'altres criteris, la logística és la clau. Per això, ens permetem tornar als orígens per definir, i que a tots ens quedi clar, què és la logística.

Per Ferrel, Hirt, Adriaensens, Flors i Ramos, autors del llibre "Introducció als Negocis en un Món Canviant" la logística és:

"Una funció operativa important que comprèn totes les activitats necessàries per a l'obtenció i administració de matèries primeres i components, així com el maneig dels productes acabats, el seu empaquetatge i la seva distribució als clients"

 Segons Lamb, Hair i McDaniel, la logística és:

"El procés d'administrar estratègicament el flux i emmagatzematge eficient de les matèries primeres, de les existències en procés i dels béns acabats del punt d'origen al de consum"

Després de llegir aquestes definicions, he de deixar clar que les necessitats logístiques sorgeixen de fabricants o distribuïdors.

Qualsevol empresa o organització per poder definir de forma òptima la seva cadena logística, necessita un espai per organitzar la seva operativa. Aquest espai, es denomina plataforma logística i normalment és gestionada per un operador logístic o pel departament de logística, que utilitza el magatzem per gestionar la càrrega, planificar o dissenyar la seva distribució, amb l'objectiu de posar el seu producte en mans del consumidor final de manera ràpida i eficient.

La plataforma logística o magatzem es compon principalment de la zona d’emmagatzematge, la zona de preparació de comandes i la platja (zona d'expedició diària de la mercaderia).

Dins d'una plataforma logística es poden realitzar una gran quantitat de serveis. Com per exemple:

  • Cross docking
  • Emmagatzematge
  • Picking
  • Packing
  • Logística inversa
  • Logística dedicada a clients d'e-commerce
  • Càrrega i descàrrega de vehicles
  • Punt de consolidació o desconsolidació mercaderia

S'ha d'estudiar cada projecte per optimitzar al màxim l'espai i els recursos destinats a cada operativa i donar un servei òptim per a cada client segons les seves necessitats.

Saber les dimensions i pesos de la mercaderia, la rotació, la tipologia de destinacions i la freqüència ajudarà a prendre decisions i a determinar el lay out del magatzem i quin tipus de transport (last mile, grupatges, camions complets, transports especials,...) és l'adequat per a cada tipologia de mercaderia.

La planificació és el pilar fonamental perquè la cadena logística sigui eficient i productiva. I més avui en dia, en un mercat saturat, ple de competidors on alguns dels potencials clients no valora la logística i només busquen el millor preu.

Com a conclusió, les empreses que ens dediquem al sector de la logística com Nordlogway, hem d'aportar als nostres clients solucions disruptives per optimitzar la seva logística i alhora ser més eficients i productius i adaptar-nos ràpidament a les noves necessitats del mercat.

Vols estar al dia de les novetats del sector?

Subscriu-te a la newsletter

Nordlogway és un operador logístic 3PL que està focalitzat en donar un servei exclusiu i personalitzat al seus clients, garantint la seguretat de les mercaderies i la fiabilitat del compliment de terminis. Disposa d'unes  instal·lacions i tecnologia líders, un equip humà qualificat i una gran xarxa de col·laboradors.