• Inici
  • Actualitat
  • El repte de la sostenibilitat en l’àmbit de la logística

El repte de la sostenibilitat en l’àmbit de la logística

Les xifres de l’Agència Europea del Medi Ambient demostren que el 25% de les emissions de CO2 de l’estat espanyol provenen de les operacions logístiques i de transport. Les dades demostren que Espanya ha incrementat les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera en un 50% des del 1990; a diferència d’altres països com Suècia que les ha reduït. Tenint en compte que la logística és un dels sectors que més contamina, se li planteja el repte d’aconseguir mantenir o incrementar el nivell d’eficàcia i eficiència en el servei a la vegada que redueixi les emissions de gasos contaminants.

La logística sostenible pot ser viable si se segueixen les directrius que s’exposen a continuació. L’ús d’aplicacions software que permeten obtenir dades de rutes, càrregues i petjada de carboni. Amb aquests programes es pot trobar les càrregues i trajectes òptims per ser el màxim sostenibles possibles sense perdre eficiència en el servei.

La segona directriu és la iniciativa Learn & Green, promoguda des de l’AECOC, que consisteix en reduir un 20% les emissions de residus generats en el dia a dia de les empreses en un termini de 5 anys.

La intermodalitat és una proposta que té en compte la combinació de diferents model de transport tenint en compte la urgència dels trasllats de càrregues. Prioritza els mitjans que contaminen menys en detriment dels que ho fan més.

L’aposta per les energies renovables, sobretot l’energia solar mitjançant la posada en marxa d’instal·lacions fotovoltaiques que permetin a les empreses reduir el seu consum d’energia elèctrica.

Una altra directriu és la logística verda que és una filosofia que promou la transformació dels sistemes, processos i estructures logístiques per crear-ne de noves que siguin el màxim de respectuoses possible amb el medi ambient. La logística verda se centra en fer un ús eficaç dels recursos per afectar el mínim possible el medi ambient. Busca un equilibri entre eficiència ecològica i despesa econòmica.

Aquestes directrius representen un canvi de plantejament del sector ja que proposen que les decisions empresarials es prenguin no només amb criteris d’eficàcia i cost econòmic, sinó que també contemplen l’impacte mediambiental; inclouen un tercer element en l’equació.

Nordlogway ha desenvolupat una aplicació en el seu web per tal de calcular les emissions de CO2, és una calculadora que permet mesurar l’impacte. Nordlogway, operador logístic de referencia a la comarca d’Osona i hub a Barcelona, es posiciona a l’avantguarda del sector.