El repte de la sostenibilitat en l’àmbit de la logística

Les xifres de l’Agència Europea del Medi Ambient demostren que el 25% de les emissions de CO2 de l’estat espanyol provenen de les operacions logístiques i de transport. Les dades demostren que Espanya ha incrementat les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera en un 50% des del 1990; a diferència d’altres països com Suècia que les ha reduït. Tenint en compte que la logística és un dels sectors que més contamina, se li planteja el repte d’aconseguir mantenir o incrementar el nivell d’eficàcia i eficiència en el servei a la vegada que redueixi les emissions de gasos contaminants.

Llegeix més: El repte de la sostenibilitat en l’àmbit de la logística

I després del petroli què?

Nordlogway

L’agència Fitch darrerament ha publicat un estudi anomenat “Batteries Update: Oil Demand Could Reach by 2030” que pronostica que la demanda de petroli tocarà sostre el 2030. En canvi, l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) preveu que aquesta situació es doni el 2040. El que està clar és que cada vegada hi ha més consciència social sobre els efectes contaminants de la combustió del petroli i això ha contribuït al desenvolupament de sistemes de mobilitat i transport alternatius més sostenibles. Aquesta tendència s’estén entre els vehicles particulars però, quina és la situació en el cas del transport de mercaderies?

Llegeix més: I després del petroli què?

5 tendències logístiques en els sistemes de la cadena de subministrament

Aquest any s’està configurant com el gran transformador per a la indústria logística de la cadena de subministrament. La tecnologia digital i altres tendències tecnològiques aplicades a la cadena de subministrament estan permetent canvis importants en la forma en què les empreses originen, fabriquen i lliuren els seus productes al mercat.

La demanda dels consumidors per a la personalització i el lliurament més ràpid mai ha estat tan gran, i aquestes 5 tendències logístiques fan possible que les empreses continuïn satisfent als seus clients.

Llegeix més: 5 tendències logístiques en els sistemes de la cadena de subministrament

Com l'internet de les coses (IoT) està a punt de revolucionar la logística

En el camp de la digitalització, l'Internet de les coses (IOT) ocupa un lloc destacat com una solució tecnològica transformadora en l'esfera logística. IOT es refereix a un sistema de dispositius informàtics interrelacionats que permet la transferència de dades a través de xarxes sense intervenció humana. Aplicacions en l’àmbit de la logística:

Llegeix més: Com l'internet de les coses (IoT) està a punt de revolucionar la logística

Àgil i eficient, guanya temps amb el cross-docking

El cross-docking (o encreuament de moll) s’utilitza per minvar el temps d'intercanvi de mercaderies, intentant eliminar el temps d'emmagatzematge. Aquesta estratègia és dins de la filosofia d'Efficient Consumer Response.

El servei de cross-docking permet la transferència d'embarcaments des del mateix mitjà de transport en el qual arriben fins al de sortida, sense necessitat d'un emmagatzematge intermedi en un magatzem.

D'aquesta forma el cross-docking tracta de minimitzar el temps que passen les mercaderies o productes en els magatzems. Aquest tipus de pràctica és cada vegada més habitual entre les empreses de gran consum o retail, ja que els productes no resten en el magatzem molt de temps sense proporcionar valor a l'empresa.

 

Llegeix més: Àgil i eficient, guanya temps amb el cross-docking

Co-robots: La revolució de la indústria logística

Els robots col·laboratius són una realitat en el procés del picking, embalatge i transport de mercaderies.

Què són els co-robots? són aquells que permeten combinar la ma d’obra humana i a la vegada l’ús de noves tecnologies. El fet que aquests no substitueixin del tot al personal de l’empresa fan que siguin flexibles i de baix cost.

L’informe ‘Robotics in logistics’, publicat per DHL, revela com els robots col·laboratius estan afectant a les cadenes de subministrament.

El desenvolupament dels co-robots capacitats amb visió, mobilitat i reacció davant l’entorn, així com també flexibles per treballar amb precisió conjuntament amb humans s’ha disparat amb l’augment del e-commerce.

Dia rere dia però, aquest camp està evolucionant. Són molts els grans avenços que s’estan duent a terme respecte a la robòtica i les seves capacitats. No sols s’està aconseguint dotar a aquests robots de mecànica per moure’s sinó que s’estan dotant amb intel·ligència artificial per esdevenir una font de primera qualitat a l’hora d’ aportar dades, del seu anàlisi i a la vegada compartir-les a qualsevol nivell de l’empresa i/o estudi.

Per tant, ens haurem d’anar acostumant a veure com cada vegada són més les empreses que combinen el seu personal amb els co-robots. Sens dubte una revolució global que no s’atura.

Font: http://www.cadenadesuministro.es/wp-content/uploads/2016/03/Robotics-in-Logistics.pdf

Externalitzar serveis aporta beneficis

Cada vegada són més les empreses que aposten per externalitzar alguns dels serveis que necessiten a l’hora d’elaborar els seus productes o oferir els seus serveis, segurament us preguntareu per què? Doncs és ben senzill, i és que externalitzar aporta beneficis. A continuació us els anomenem:

  1. Flexibilitat
  2. Reducció de costos
  3. Millora de la productivitat ( són serveis prestats per a empreses molt ben especialitzades que poden oferir un millor servei que una pròpia empresa que fa tot el procés )
  4. Reducció del risc d’inversió

Llegeix més: Externalitzar serveis aporta beneficis

  • 1
  • 2