Co-robots: La revolució de la indústria logística

Els robots col·laboratius són una realitat en el procés del picking, embalatge i transport de mercaderies.

Què són els co-robots? són aquells que permeten combinar la ma d’obra humana i a la vegada l’ús de noves tecnologies. El fet que aquests no substitueixin del tot al personal de l’empresa fan que siguin flexibles i de baix cost.

L’informe ‘Robotics in logistics’, publicat per DHL, revela com els robots col·laboratius estan afectant a les cadenes de subministrament.

El desenvolupament dels co-robots capacitats amb visió, mobilitat i reacció davant l’entorn, així com també flexibles per treballar amb precisió conjuntament amb humans s’ha disparat amb l’augment del e-commerce.

Dia rere dia però, aquest camp està evolucionant. Són molts els grans avenços que s’estan duent a terme respecte a la robòtica i les seves capacitats. No sols s’està aconseguint dotar a aquests robots de mecànica per moure’s sinó que s’estan dotant amb intel·ligència artificial per esdevenir una font de primera qualitat a l’hora d’ aportar dades, del seu anàlisi i a la vegada compartir-les a qualsevol nivell de l’empresa i/o estudi.

Per tant, ens haurem d’anar acostumant a veure com cada vegada són més les empreses que combinen el seu personal amb els co-robots. Sens dubte una revolució global que no s’atura.

Font: http://www.cadenadesuministro.es/wp-content/uploads/2016/03/Robotics-in-Logistics.pdf

Externalitzar serveis aporta beneficis

Cada vegada són més les empreses que aposten per externalitzar alguns dels serveis que necessiten a l’hora d’elaborar els seus productes o oferir els seus serveis, segurament us preguntareu per què? Doncs és ben senzill, i és que externalitzar aporta beneficis. A continuació us els anomenem:

  1. Flexibilitat
  2. Reducció de costos
  3. Millora de la productivitat ( són serveis prestats per a empreses molt ben especialitzades que poden oferir un millor servei que una pròpia empresa que fa tot el procés )
  4. Reducció del risc d’inversió

Llegeix més: Externalitzar serveis aporta beneficis

Som hub logístic

Cada dia són més el nous conceptes de servei que s’apliquen en els negocis, la societat cada vegada evoluciona més ràpid, les tecnologies, l’internet ens porten cap a una revolució constant de les coses i sobretot de les necessitats de les persones.

Les empreses s’han d’adaptar a les necessitats de la indústria però en definitiva al client final. La revolució tecnològica per tal d’absorbir les comandes és clau.

Aquest fet fa que hi hagi una gran demanda dins el sector logístic, les comandes es mouen molt, i s’han de moure en temps rècord.

Llegeix més: Som hub logístic

5 tendències logístiques en els sistemes de la cadena de subministrament

Aquest any s’està configurant com el gran transformador per a la indústria logística de la cadena de subministrament. La tecnologia digital i altres tendències tecnològiques aplicades a la cadena de subministrament estan permetent canvis importants en la forma en què les empreses originen, fabriquen i lliuren els seus productes al mercat.

La demanda dels consumidors per a la personalització i el lliurament més ràpid mai ha estat tan gran, i aquestes 5 tendències logístiques fan possible que les empreses continuïn satisfent als seus clients.

Llegeix més: 5 tendències logístiques en els sistemes de la cadena de subministrament

Més enllà del transport i la logística

Ja no tinc més espai, quines opcions tinc?

Podem ajudar-nos d'un empresa de consultoria pel que fa a l'organització del seu magatzem, optimització de recursos: prestatges, maquinària ... però també de disseny dels seus embalatges per optimitzar després el seu transport ni menys important la seva manipulació: equips i mesures.

Totes les accions que hàgim fet prèviament abans de transportar les mercaderies, són fonamentals perquè tota la cadena logística funcioni a la perfecció i amb el mínim cost.

Llegeix més: Més enllà del transport i la logística

Àgil i eficient, guanya temps amb el cross-docking

El cross-docking (o encreuament de moll) s’utilitza per minvar el temps d'intercanvi de mercaderies, intentant eliminar el temps d'emmagatzematge. Aquesta estratègia és dins de la filosofia d'Efficient Consumer Response.

El servei de cross-docking permet la transferència d'embarcaments des del mateix mitjà de transport en el qual arriben fins al de sortida, sense necessitat d'un emmagatzematge intermedi en un magatzem.

D'aquesta forma el cross-docking tracta de minimitzar el temps que passen les mercaderies o productes en els magatzems. Aquest tipus de pràctica és cada vegada més habitual entre les empreses de gran consum o retail, ja que els productes no resten en el magatzem molt de temps sense proporcionar valor a l'empresa.

 

Llegeix més: Àgil i eficient, guanya temps amb el cross-docking

L´externalització dels serveis logístics: una tendència a l'alça

Què és 3PL?

3PL significa “Third Party Logistics”, en Català i no tan comú“Logística de tercers”, és a dir, la externalització o outsourcing de la logística a un operador extern.

Típicament, un operador 3PL proporciona serveis de transport i magatzematge a un fabricant, com a actor intermedi entre aquest i els seus clients. De cara al client final, no hi ha diferència entre un operador 3PL i el fabricant gestionant la seva pròpia logística, ja que les comandes i factures són administrats en última instància pel propi fabricant. Un operador 3PL és un proveïdor de serveis logístics que permet optimitzar part de la gestió de la cadena de subministrament del fabricant, el qual quedarà alliberat d'haver de disposar de la seva pròpia flota de vehicles i dels seus propis magatzems.

Una cop entès què és 3PL, resulta més senzill entendre la resta de PLs. Bàsicament, com més gran és el nombre davant de “PL” major és el grau de externalització de la logística.

Llegeix més: L´externalització dels serveis logístics: una tendència a l'alça

  • 1
  • 2